School House

House of Incharge & Associates
 • Mrs. Jyoti Kumari
 • Mr. Mritujay Kumar
 • Mrs. Jeevan Lata
 • Mrs. Sushma Kumari
 • Mrs. Kumari Abha
 • Mr. Ranjeet Kumar Pandey
 • Mr. Sanjay Kumar Pramanik
 • Mr. Lokesh Jha
 • Mr. Ganesh Mahto
House of Incharge & Associates
 • Mrs. Ranjana Kumari
 • Mrs. Nahid Akhtar
 • Mr. Mahesh Mahato
 • Mr. Satish Chandra Pandey
 • Mrs. Sarita Kumari
 • Md. Sahidul Haque
 • Dr. Ravi Bhushan
 • Dr. Anamika Singh

House of Incharge & Associates
 • Mrs. Kavita Kumari
 • Dr. Santosh Kumar
 • Mr. Harekrishna Bagbhatta
 • Mrs. Sabita Lakra
 • Mr. Shakti Singh
 • Mr. Ajit Kumar Das
 • Mrs. Suman Singh
 • Mrs. Gurpreet Kaur Daung


House of Incharge & Associates
 • Mrs. Jayanti Kumari
 • Mrs. Rajni Gandha
 • Mr. Tikaram Tudu
 • Mr. Umashankar Vishwakarma
 • Mr. Anjani Kumar Jha
 • Mrs. Nirupama Kumari
 • Mrs. Dharmsheela
 • Mrs. Tinky Kumari
 • Mr. Ajaz Hussain